品  番 品  名 価  格 価  格
M1144D-150KH 固定ハンドルプレス製台車150kg(省音タイプ) ¥7,000-
M1144D-150KSH ストッパー付固定ハンドルプレス製台車150kg(省音タイプ) ¥9,900-